25 มีนาคม 2562 คุมเข้มสถานการณ์เฝ้าระวัง 7 อ่างฯ ยันเขตชลประทานไร้ปัญหาขาดน้ำ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/403685

อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำใช้การรวม 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือร้อยละ 28 ของปริมาณเก็บกัก มีความต้องการใช้น้ำช่วงหน้าแล้ง 2.46 ล้านลบ.ม. จนถึงปัจจุบันจัดสรรน้ำไปทั้งสิ้น 1.9 ล้านลบ.ม.เป็นไปตามแผนจัดการน้ำที่ได้วางไว้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เช่น เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนลำปาว อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เป็นต้น อย่างไรก็ดีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้ว่าจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญ่ แม้ฤดูแล้งปี 2561/62 จะไม่มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตชลประทาน แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะทางภาคอีสานมีพื้นที่เฝ้าระวัง 7 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม อ่างฯหนองตาไก้ จังหวัดบุรีรัมย์ อ่างฯห้วยตะคร้อ จังหวัดนครราชสีมา ฝายห้วยวังฮาง จังหวัดร้อยเอ็ด อ่างฯลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา อ่างฯห้วยจระเข้มาก และ อ่างฯลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กรมชลประทานเตรียมความพร้อมและแผนการจัดการน้ำให้เหมาะสมในแต่ละจุดเสี่ยง เช่น ที่อ่างฯ อุบลรัตน์ จัดสรรน้ำให้ประชาชนได้ใช้ตลอดทั้งหน้าแล้งรวมถึงน้ำสำรองสำหรับต้นฤดูฝน 2562 แต่งดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ที่อ่างฯห้วยตะคร้อ ดำเนินการสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านโต้นมาที่ อ่างฯดอนตะหนิน และมาที่อ่างฯห้วยตะคร้อปริมาณน้ำ 0.5 ล้านลบ.ม.ใช้น้ำได้ไปจนถึงเดือนเมษายน 62 ที่อ่างฯหนองตาไก้ แบ่งรอบเวรสูบน้ำ 2 ช่วง จำนวนปริมาตรน้ำรวม 0.25 ล้านลบ.ม. เพียงพอต่อการใช้น้ำไปจนถึงเดือนเมษายน 62 หรือที่ฝายห้วยวังฮาง หากขาดแคลนน้ำระยะเร่งด่วน กรมชลประทานเตรียมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากลำห้วยวังฮางข้ามฝายห้วยวังฮางไปยังสถานีสูบน้ำประปา จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมการประปาปรับลดการผลิตจาก 7.2 หมื่นลบ.ม.ต่อเดือนเหลือ 3.2 หมื่นลบ.ม.ต่อเดือน เป็นต้น” ส่วนอ่างเก็บน้ำอื่นๆปริมาณน้ำค่อนข้างดี โดยเฉพาะในจังหวัดสกลนคร เขื่อนน้ำพุงซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำหลักของจังหวัดขณะนี้มีปริมาณน้ำ 110 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68.85 จากปริมาณความจุ เมื่อรวมกับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็ก ทั้งหมดมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 1,000 ล้านลบ.ม. เพียงพอต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ำรวมถึงการทำการเกษตรในฤดูแล้ง อย่างไรก็ตาม
ใน 2 เดือนข้างหน้า ภาคอีสานน้ำจะระเหยมากขึ้น ประมาณเดือนละกว่า 50 ล้านลบ.ม. เพราะพื้นที่ผิวน้ำร้อนขึ้นจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นน้ำระเหยด้านบนและซึมลึกลงไปในดินอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การใช้น้ำต้องระมัดระวัง ในเขตชลประทานกรมชลประทานได้ขอความร่วมมือไม่ให้ทำนาปรังมากกว่าแผนที่หนดไว้ เพราะต้องสงวนน้ำไว้ในอีก 2 เดือนข้างหน้าด้วย

กรมชลประทานวางแผนจัดสรรน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่ กลางและเล็ก ตามข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บวกกับแผนปฏิบัติการของสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งน้ำสำรองที่กรมชลประทานได้สำรองให้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมด้วย”

ที่มาของรูปภาพ:https//www.naewna.com